БИД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТЭД НИЙЦСЭН, ЧАДВАРЛАГ БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛТГЭНЭ.

НИЙТ ОЮУТАН СУРАГЧ

НИЙТ ТӨГСӨГЧИД

МАГИСТР

ДОКТОР

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Анагаах ухааны тэнхим нь 23 багш ажиллаж байна. Үүнээс Доктор профессор 9 магистр, доктор 14 Үүнээс ихэнх багш нар өөрийн ур чадвараа дээшлүүлж байгаа билээ