Англи хэлний олимпиад боллоо

2022-5-4

2022 оны 4 сарын 18-22 ны өдрүүдэд Чингис СООСЭ ОУХС дээр оюутнуудын гадаад хэл сурах идэвх санаачлагыг нэмэгдүүлэх, идэвхжүүлэх зорилгоор “ Гадаад хэлний долоо” хоног арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа.Их Засаг ОУИС нь мэндлэх, хүндлэх, дээдлэх ёсыг  хэрэгжүүлэгч сургуулийнхувьд англи, япон, хятад, солонгос монгол хэлээр угтах үйлчилгээг өдөр дараалан хийж үзүүллээ. Мөн арга хэмжээний хүрээнд Англи хэлний олимпиад болж

 ЖЧХГХСС-ийн 22 I курсын оюутан Учрал, ЧСОУХС-ийн ОУХ-330 бүлгийн оюутан Анхбаяр, ЧСОУХС-ийн ОУЭЗ-232 бүлгийн оюутан Түвшинзаяа нар тус тус 1,2,3-р байранд шалгарлаа.

Шинэ Мэдээлэл

    Холбоосууд