БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ!

2023-6-2

ИХ ЗАСАГ ОУИС-ИЙН 2023-2024 ОНЫ БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭЛТ ЭХЭЛЛЭЭ!
ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН ЛИНК


https://reg.ikhzasag.edu.mn/?fluent_forms_pages=1...

Шинэ Мэдээлэл

    Холбоосууд