БМИҮЗ-өөс сургалт зохион байгууллаа

2021-12-6

Их засаг ОУИС-ийн багш нарт Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны захирал, доктор О.Янжмаа "Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн хамтын ажиллагаа, магадлан итгэмжлэлийн ач холбогдол" сэдвээр танилцуулга сургалт зохион байгууллаа.

Шинэ Мэдээлэл

    Холбоосууд