Эрх зүйч мэргэжлийн үнэ цэнэ

9/22/2022

Их Засаг Хууль зүйн сургуулиас зохион байгуулсан "Эрх зүйч мэргэжлийн үнэ цэнэ" Их Засаг Төгсөгчдийн манлайлал цуврал уулзалт боллоо

Шинэ Мэдээлэл

    Холбоосууд