Их Засаг ОУИС Ирц бүртгэлийн ухаалаг системийг нэвтрүүлнэ

2022-5-25

Их засаг ОУИС #цахим сургууль болох зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна. Их засаг ОУИС нь оюутнуудын ирц бүртгэлийн системийг TATATONGO PLATFORM -д тулгуурлан бүртгэлжүүлэх, хянах програм хангамжийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх гэрээг Амжилт Дотком ХХК-тай байгууллаа. Бид оюутны, цагийн алдагдал, хичээлд хамрагдалт, түүнчлэн удирдлага, багш нарын цаг ашиглалт, бүтээмжийг тус программаар хянах, цаашдаа улам дэвшилтэт технологи үйлчилгээг сургуульдаа хэрэгжүүлж хамтран ажиллахаар боллоо.

Шинэ Мэдээлэл

    Холбоосууд