ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ-ийн МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН УРЬДЧИЛСАН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

2022-3-7

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ-ийн МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН УРЬДЧИЛСАН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧДИЙН БАГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Шинэ Мэдээлэл

    Холбоосууд