"Багшийн хөгжил-заах арга зүй" сэдэвт сургалт боллоо.

Их Засаг ОУИС нь багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд төрөл сургалт зохион байгуулдаг бөгөөд энэ удаагийн сургалтыг "Багшийн хөгжил-заах арга зүй" сэдвээр зохион байгууллаа. Зочиноор Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн захирал Д.Сүрэнчимэг оролцов

1.jpg

3.jpg

2.jpg