БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Их засаг Анагаах ухааны сургуулийн шинээр нээх Эм зүй, Нүүр ам судлалын бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөрүүдэд урьдчилсан магадлан итгэмжлэл хийхээр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинжээчид ирж ажиллаж байна

DSC_0445.JPG

DSC_0439.JPG

DSC_0450.JPG

DSC_0456.JPG

DSC_0468.JPG

DSC_0476.JPG

DSC_0478.JPG

DSC_0490.JPG

DSC_0495.JPG

DSC_0501.JPG

DSC_0509.JPG

DSC_0549.JPG

DSC_0559.JPG

DSC_0564.JPG

DSC_0569.JPG

DSC_0618.JPG

DSC_0622.JPG

DSC_0639.JPG