ДАЛБААНД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ ЁСЛОЛ БОЛЛОО

1924 оны 11-р сарын 26-ны өдөр Улсын анх дугаар хурлаар Монгол Улсын анх дугаар Үндсэн хуулийг баталж бүгд найрамдах Монгол Ард Улсыг тунхагласан юм.