"Их Засаг" сэтгүүлийн шинэ дугаар хэвлэгдэн гарлаа