МЭДЭГДЭЛ

Монгол улсын засгийн газрын 2020 оны 1 сарын 26-ны өдрийн ээлжит бус хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн Их засаг ОУИС-н бүх салбар болон харьяа сургуулийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаа 2020 оны 3 сарын 2-нд эхлэх болсоныг мэдэгдэж байна.  Монгол улсын засгийн газрын 2020 оны 1 сарын 26-ны өдрийн ээлжит бус хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн Их засаг ОУИС-н бүх салбар болон харьяа сургуулийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаа 2020 оны 3 сарын 2-нд эхлэх болсоныг мэдэгдэж байна.  Сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг сургуулийн санхүүгийн алба болон проректорын ажлын албанаас авч болно.

83150580_1269844273209673_1208941347164127232_o.jpg