Нийслэлийн 380 жилийн ойн хүрээнд Нийслэлийн засаг даргын ивээл доор зохион байгуулагдах оюутан залуучуудын спортын наадмын удирдамж

IMAG0834.jpg

IMAG0835.jpg

IMAG0836.jpg

IMAG0837.jpg

IMAG0838.jpg

IMAG0839.jpg

IMAG0840.jpg

IMAG0841.jpg

IMAG0842.jpg

IMAG0843.jpg

IMAG0844.jpg