“PEREGRINE” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ИЗОУИС-ийн СЭЗС-ийн багш нарын хүсэлтээр “PEREGRINE” Bloomberg BussinessweekACBSP-Олон улсын бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын дарга, УИХ-ынгишүүнасан, ДокторВ.Алзахгүй; сургагч багш, Б.Одгэрэл нар сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтын үр дүнд цаашид хамтран ажиллах, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд оролцох  болон Online сургалт хөтөлбөрт хамрагдахаар боллоо.