Түүхийн хуудсыг тодоос тод баяжуулсан 25 жил Зогсолтгүй хөгжилд манлайл...