ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ НЬ НИЙТ 8 БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛЬТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА...

© 2019 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

УТАС: 70157768, 7015-7761, 7015-7765
info@ikhzasag.edu.mn
ЭЛСЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ХӨНГӨЛӨЛТҮҮД
  • 800 оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлнө
  • 750-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс 50 хувь хөнгөлнө.
  • 700-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс 20 хувь хөнгөлнө.
  • 650-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө
  • Их засаг лицей сургуулийн төгсөгчдийг эхний жилийн сургалтын төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө
  • Нэг хичээлийн жилд а дүнтэй суралцвал дараагийн жилийн сургалтын төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө
  • Хоёр хичээлийн жилд а дүнтэй суралцвал дараагийн нэг жилийн сургалтын төлбөрөөс 15 хувь хөнгөлнө
  • Гурван хичээлийн жилд а дүнтэй суралцвал чингис хааны нэрэмжит тэтгэлэг олгоно. /тухайн хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрөөс 30 хувь хөнгөлнө./
  • 11-р ангиа а үнэлгээтэй төгссөн болон бүтэн өнчин хүүхдийн эхний жилийн оюутны байрны төлбөрийг 10 хувь хөнгөлнө.
  • Оюутны дотуур байранд амьдардаг оюутан нэг улирал а дүнтэй суралцвал 2-р улирлын байрны төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө