БИД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТЭД НИЙЦСЭН, ЧАДВАРЛАГ БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛТГЭНЭ.

НИЙТ ОЮУТАН СУРАГЧ

НИЙТ ТӨГСӨГЧИД

МАГИСТР

ДОКТОР

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Үндэсний инженер технологийн сургуулийн захирал Ч.Сэлэнгэ, декан Б.Батжаргал, курс хариуцсан багш С.Ганхуяг, М.Болор-Эрдэнэ, Мэдээллийн технологийн хөтөлбөрийн удирдагчаар доктрант Н.Ган-эрдэнэ, Аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн удирдагчаар доктрант Д.Чулуубилэг, Инженерийн хнөтөлбөрийн удирдагчаар доктор Я.Баяртогтох, График дизайны мэргэжлийн ахлах багш Б.Мөнхсоёл, Техник хангамжийн мэргэжлийн ахлах багш Ш.Уртнасан, мөн зөвлөх профессор П.Нармандах нарын зэрэг мэргэжлийн 20 гаруй багш ажиллаж байна.