Тогооч

БНСУ-ын Кён-Ин их сургуулийн
коллежтой хамтарсан 1+1
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг
Их Засаг МСҮТ-д 1 жил суралцаж төгсөөд 1 жилийн
хугацаанд БНСУ-ыг зорин суралцах боломжтой. Та
сонгосон мэргэжлийн хүрээнд Кён-Ин их сургуулийн
коллежийн дипломтой төгсөнө