БИД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТЭД НИЙЦСЭН, ЧАДВАРЛАГ БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛТГЭНЭ.

НИЙТ ОЮУТАН СУРАГЧ

НИЙТ ТӨГСӨГЧИД

МАГИСТР

ДОКТОР

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Их Засаг- Олон улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль нь эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, иргэний эрх зүйн тэнхим, төр захиргааны эрх зүйн тэнхим, түүх монгол судлалын тэнхим гэсэн үндсэн 4 тэнхимээс бүрдэн 100% үндсэн багштай, багш нарын 92% нь магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй байна. Манай багш нарын дунд Монгол улсын тэргүүн түшээ шүүгч профессор Д.Данзандорж, дэд профессор З.Мөнхжаргал Г.Нацагдорж Г.Наранбаатар, доктор Л.Намнасүрэн нарын зэрэг мэдлэг туршлага амжилт бүтээлээр арвин багш нар ажиллаж байна.