Оюутны үүсгэл санаачлагын байгууллага

Их Засаг олон улсын их сургуулийн хүрээнд сайн дурын болон туслан дэмжих дараахи байгууллагууд ажилладаг. Үүнд: ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ

 • Мониторингийн алба
 • Залуу судлаач клуб
 • Охид манлайлал клуб
 • Чиглүүлэгч клуб
 • Социологийн судалгааны клуб

ЖЕСАН ЧИНГИС ХААН СУРГУУЛЬ

 • Ханоль клуб
 • Шанлинь клуб

КОМПЬЮТЕР МЕНЕЖМЕНТИЙН КЛУБ

 • Шатрын “НОЁН” клуб
 • Програм хангамжын “LINUX” клуб
 • График дизайны “IDEA” клуб
 • График дизайны “PSD” клуб

ЭДИЙН ЗАСАГ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

 • “Нягтлан бодогч – Оюутан” клуб
 • “Залуу судлаач” клуб
 • “Залуу эдийн засагч” клуб
 • “Young life” клуб
 • “Customs edu” клуб

 ТЕАТР УРЛАГИЙН СУРГУУЛЬ

 • “Унаган онгод” яруу найргийн клуб
 • “Тус дэм” сонины редакци

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН СУРГУУЛЬ

 • Англиар яригчдын клуб
 • Загасчлах спорт аялалын клуб
 • “Луужин” мэргэжлийн чиг баримжаа олгох клуб
 • “Эко” адал явдалт спорт аялалын клуб
 • “Green Face” клуб

 ЧИНГИС СООСЭ ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ СУРГУУЛЬ

 • Оюутны мониторингийн алба
 • СИОН клуб
 • Дипломат клуб
 • Сэтгэлгээний эрх чөлөө агентлаг
 • Нихонго клуб
 • Капитал клуб
 • Оюутан парламент
 • Оюутны гүйцэтгэх хороо
 • Оюутан мандлайлал төв

 ДҮРСЛЭХ УРЛАГ ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

 • Дизайнер клуб
 • 3D клуб
 • Өнгө тунамал клуб
 • Од студи

 

Мэдээ таалагдаж байвал шэйр хийгээрэй: