Эрхэм зорилго

Их Засаг ОУИС мэдлэгийг үйлдвэрлэгч, баялгийг бүтээгчдийг төрүүлэх оюутан суралцагчдын  ажил амьдралын баталгааг хангахад чиглэгдсэн сургалт, судалгаа, инновацийн  бүтээлч чадамжтай, судалгааны их сургууль байна.

Алсын хараа

Их Засаг олон улсын их сургууль (Их Засаг ОУИС) нь инноваци, технологийн үсрэнгүй хөгжлийн үлгэр загвар болсон үндэсний түүх соёлын тэргүүлэх, орчин үеийн даяаршлагдсан  их сургууль байна.

Инноваци, нано технологийг хөгжүүлсэн орчин үеийн их сургуулийн хувьд  Их Засаг ОУИС нь улс үндэстнийхээ нийтлэг эрх ашиг сонирхлын төлөө нийгэмд эерэг өөрчлөлтүүдийг бүтээх зарчмыг баримтласан нийгмийн хариуцлагатай их сургууль байна.

Их Засаг ОУИС нь сургалт хүмүүжил, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлынхаа олон улсын ач холбогдлийг бататгахын тулд гадаад, дотоодын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, дэлхийн хэмжээний сургуулийн шаардлагыг хангаж ёс зүйн зарчмыг ямагт баримтлаж ажиллана.