Их засаг олон улсын их сургууль нь 1994 онд байгуулагдсан бөгөөд 21 жилийн хугацаанд 16 мянга гаруй төгсөгчдийг нийгэмд бэлтгэн гаргаад байгаа ба эдгээр төгсөгчдөө нэгтгэн  нийгэмд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх идэвхжүүлэх, хамтарч ажиллах зорилгоор Их засаг төгсөгчдийн холбоо байгуулагдсан.

Их засаг төгсөгчдийн холбоо нь дараах бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 • Их засаг төгсөгчдийн холбооны дээд байгууллга Их засаг төгсөгчдийн холбооны Их хурал байна.
 • Их засаг төгсөгчдийн холбооны Удирдах зөвлөл нь 51 гишүүнтэй.
 • Их засаг төгсөгчдийн холбооны Ерөнхийлөгч Монголын нотариатын тахимын удирдах зөвлөлийн гишүүн Ч.Баянжаргал
 • Их засаг төгсөгчдийн холбооны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгчид
  1.    Г.Улаанбаатар /Цагаатгалын ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын судалгааны төвийн дарга/
  2.     Р.Дагва /Нийслэлийн иргэдийн төлөөллөгчдийн хурлын тэргүүлэгч гишүүн/
  3.    Ц.Жадамба /Мэдээллийн технологи, шуудан харилцаа холбооны газрын дарга/
  4.     Г.Болормаа /Нийслэлийн байгаль орчин ногоон хөгжлийн газрын дарга/
 • Их засаг төгсөгчдийн холбооны Дэд Ерөнхийлөгчид
  1.    Л.Бадралт- Хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан дэд ерөнхийлөгч
  2.    Д.Отгонбаатар-Сургалт, судалгаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч
  3.    Г.Батзаяа- Соёл олон нийтийн ажил хариуцсан дэд ерөнхийлөгч
  4.    Ц.Азбаяр- Бизнес, хөгжил хариуцсан дэд ерөнхийлөгч
  5.    Ж.Ууганбат- Орон нутагхариуцсан дэд ерөнхийлөгч
  6.    Н.Наранбаяр- гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан дэд ерөнхийлөгч
  7.    Г.Ганбат-Гишүүнчлэл хариуцсан дэд ерөнхийлөгч Р.Булгамаа-Дотоод ажил зохион байгуулалт хариуцсан дэд ерөнхийлөгч
  8.    О.Батхуяг-Хэвлэл мэдээллийн асуудал хариуцсан дэд ерөнхийлөгч
 • Их засаг төгсөгчдийн холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Я.Батханд
 • Их засаг төгсөгчдийн холбооны Ерөнхийлөгчдийн зөвлөл
 • Их засаг төгсөгчдийн холбооны Хяналтын зөвлөл
 • Их засаг төгсөгчдийн холбооны Салбар холбоод