“SUPER STUDENT” төслийн гол зорилго нь оюутан залуусыг бүхий л талаар нь хөгжүүлэх, тухайлбал гадаад хэл, сэтгэн болох чадвар, бие бялдрын хөгжил, баг хамт олноор ажиллах дадлага туршлага олгох, урлаг, спортын чадварыг нэмэгдүүлэх, харилцаа, илтгэх урлаг, түүх соёлын гэх мэт олон салбарын мэдлэг чадварыг олгодгоороо онцлогтой юм.

“SUPER STUDENT-5” дугаар №1

“SUPER STUDENT-5” дугаар №2

“SUPER STUDENT-5” дугаар №3

“SUPER STUDENT-5” дугаар №4

“SUPER STUDENT-5” дугаар №5

“SUPER STUDENT-5” дугаар №6

“SUPER STUDENT-5” дугаар №7

“SUPER STUDENT-5” дугаар №8

“SUPER STUDENT-5” дугаар №9

“SUPER STUDENT-5” дугаар №10

“SUPER STUDENT-5” дугаар №11

“SUPER STUDENT-5” дугаар №12

“SUPER STUDENT-5” дугаар №13

“SUPER STUDENT-5” дугаар №14

“SUPER STUDENT-5” дугаар №15

“SUPER STUDENT-5” дугаар №16 II шат

“SUPER STUDENT-5” дугаар №17 II шат

“SUPER STUDENT-5” дугаар №18 II шат

“SUPER STUDENT-5” дугаар №19 II шат

“SUPER STUDENT-5” дугаар №20 II шат