Их Засаг олон улсын их сургуулийн хүрээнд сайн дурын болон туслан дэмжих оюутны байгууллага, клубууд

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ

  • Залуу судлаач клуб
  • Охид манлайлал клуб
  • Чиглүүлэгч клуб
  • Социологийн судалгааны клуб
  • Клиник сургалтын клуб

ҮНДЭСНИЙ ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

 • Шатрын “НОЁН” клуб
 • Програм хангамжын “LINUX” клуб
 • График дизайны “IDEA” клуб
 • Англиар яригчдын клуб

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛЬ

 • “Account ” клуб
 • “Залуу судлаач” клуб
 • “Залуу эдийн засагч” клуб
 • “Young life” клуб
 • “Customs edu” клуб

ЧИНГИС СООСЭ ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ СУРГУУЛЬ

  • Дипломат клуб
  • Сэтгэлгээний эрх чөлөө агентлаг
  • Капитал клуб
  • Эрх зүйч оюутан залуучуудын клуб
  • Movie english клуб

ЖЭСАН ЧИНГИС ХААН ГАДААД ХЭЛ СОЁЛЫН СУРГУУЛЬ

  • Talk talk english-клуб
  • Оюуны хөгжил-клуб

ТЕАТР УРЛАГИЙН СУРГУУЛЬ

 • “Унаган онгод” яруу найргийн клуб
 • “Тус дэм” сонины редакци

ДҮРСЛЭХ УРЛАГ ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

 • Дизайнер клуб
 • 3D клуб
 • Өнгө тунамал клуб
 • Од студи