Н. НЯМ-ОСОР

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Ректор  Монгол Улсын гавъяат багш, шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) профессор   И-мэйл хаяг: nyamosor@ikhzasag.edu.mn

Ж. ЦЭЦЭГМАА

Их засаг Олон улсын их сургуулийн I проректор Монгол улсын гавъяат багш ШУ-ны доктор (Sc.D) профессор И-мэйл хаяг: Tsetsegmaa@ikhzasag.edu.mn

Ц. ЦЭЛМЭГ

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ Инноваци эрхэлсэн проректор, доктор (Ph.D), профессор   И-Мэйл хаяг: tselmeg@ikhzasag.edu.mn

Ж. ЗААНХҮҮ

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Доктор (Sc.D), профессор  И-Мэйл хаяг: zaankhuu@ikhzasag.edu.mn

Н. ТУУЛ

Их засаг Олон улсын их  сургуулийн гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа эрхэлсэн захирал И-мэйл хаяг tuul@ikhzasag.edu.mn

Т. ШАГДАРЖАВ

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Санхүү эдийн засгийн газрын дарга И-мэйл хаяг: shagdarjav@ikhzasag.edu.mn

П. ЧИНБАТ

Их засаг Олон улсын их сургуулийн аж ахуй үйлчилгээ эрхэлсэн захирал И-Мэйл хаяг chinbat@ikhzasag.edu.mn

Б. МЭНДБАЯР

Их засаг Олон улсын их сургуулийн сургалтын нэгдсэн албаны дарга И-мэйл хаяг: mendbayar@ikhzasag.edu.mn

Б. ХАЛИУНАА

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Хүний нөөцийн албаны дарга: И-мэйл хаяг khaliunaa@ikhzasag.edu.mn

Ж. НЯМДАВАА

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Хууль, хяналт дотоод ажлын албаны дарга И-мэйл хаяг nyamdavaa@ikhzasag.edu.mn

Д. БАЯСГАЛАН

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Маркетингийн албаны дарга И-Мэйл хаяг: bayasgalan.d@ikhzasag.edu.mn

Ц. ДАМЧАА

Их засаг Олон улсын их сургуулийн I цогцолбор хариуцсан захирал И-мэйл хаяг: bayasgalan.d@ikhzasag.edu.mn

М. ДАВААДОРЖ

Их засаг Олон улсын их сургуулийн II цогцолбор харицсан захирал И-мэйл хаяг: davaadorj@ikhzasag.edu.mn

Г. ТУЯА

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн захирал И-мэйл хаяг: tuya@ikhzasag.edu.mn

Ч. СЭЛЭНГЭ

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Үндэсний инженер технологийн сургуулийн захирал И-мэйл хаяг: selenge@ikhzasag.edu.mn

Б. НАСАН

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Чингис Соосэ ОУХС-ийн захирал И-мэйл хаяг nasan@ikhzasag.edu.mn

Ц. БАЯСГАЛАН

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Санхүү Эдийн засгийн сургуулийн захирал И-мэйл хаяг: bayasgalan.ts@ikhzasag.edu.mn

Х. НЭРГҮЙ

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Эрдмийн сургуулийн захирал И-мэйл хаяг nergui@ikhzasag.edu.mn

Ж. ДЭМБЭРЭЛСҮРЭН

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Анагаах ухааны сургуулийн захирал И-мэйл хаяг: demberelsuren@ikhzasag.edu.mn

Д. ОЮУНСҮРЭН

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Боловсрол соёл урлагийн сургуулийн захирал И-мэйл хаяг: oyunsuren@ikhzasag.edu.mn

Д . ДАВААДОРЖ

Их засаг Жесан Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал Боловсролын Тэргүүний Ажилтан И-мэйл хаяг: davaadorj.d@ikhzasag.edu.mn

Б. ГАНТУЛГА

Их засаг Олон улсын их сургуулийн Дүрслэх урлаг дизайн технологийн сургуулийн захирал И-мэйл хаяг:  gantulga@ikhzasag.edu.mn