ИХ ЗАСАГ ОУИС-ИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 • ДАВАА-БААСАН
 • ИХ ЗАСАГ ОУИС-ИЙН ТӨВ НОМЫН САНГИЙН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
  ЦАГИЙН ХУВААРЬ
 • ДАВАА-БААСАН
 • БЯМБА-НЯМ
 • 9:00-13:00
 • 10:00-13:00
 • 14:00-20:00
 • 14:00-18:00

ӨДРИЙН ЗАВСАРЛАГА 13:00-14:00 ДАВАА ГАРАГ БҮРИЙН 9:00-13:00 ЦАГТ ДОТООД АЖИЛТАЙ.

ЧИНГИС СООСЭ ОЛОН УЛСЫН   ХАРИЛЦААНЫ СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНГИЙН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 • ДАВАА-БААСАН
 • ЧИНГИС СООСЭ АЛБАН ЁСНЫ ХАРИЛЦААНЫ СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНГИЙН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
 • {{content-2}}
 • ДАВАА-БААСАН
 • БЯМБА-НЯМ
 • {{content-2}}
 • 09:20-13:00
 • 10:00-13:00
 • {{content-2}}
 • 14:20-20:00
 • 14:00-18:00
 • {{content-2}}

7 ХОНОГ БҮРИЙН ДАВАА ГАРАГТ 09:00-14:00 ЦАГИЙН ХООРОНД ДОТООД АЖИЛТАЙ

ИХ ЗАСАГ ОУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНГИЙН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 • ДАВАА-БААСАН
 • ИХ ЗАСАГ ОУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНГИЙН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 • ДАВАА-БААСАН
 • БЯМБА-НЯМ
 • 09:00-13:00
 • 10:00-13:00
 • 14:00-12:00
 • 14:00-18:00

ӨДРИЙН ЗАВСАРЛАГА 13:00-14:00
ДАВАА ГАРАГ БҮРИЙН 9:00-13:00 ЦАГТ ДОТООД АЖИЛТАЙ.