ИЗОУИС-ИЙН ЭМНЭЛЭГИЙН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

ГАРАГ ЯСЛИ ЦЭЦЭРЛЭГ ҮЗЛЭГ АМБУЛАТОРИЙН ҮЗЛЭГ, ЭМЧИЛГЭЭ эрүүл ахуй, ариун цэвэр, хяналт
1 Даваа 0900 -1000 1000-1800 Цэцэрлэг, сургуулийн үдийн цай, хоолны амт чанар
2 Мягмар 0900-1000 1000-1500 Цэцэрлэг,үдийн цай, хоолны амт чанар
1000-1800
3 Лхагва 0900-1000 1000-1800 Цэцэрлэг,үдийн цай, хоолны амт чанар
4 Пүрэв 0900-1000 1000-1800 Цэцэрлэг,үдийн цай, хоолны амт чанар
5 Баасан 0900-1000 1000-1500 Цайны газар буфетын эрүүл ахуй хяналт, Сургуулиудын АЦ/их эмч/ 2.4 долоо хоног