Элсэгчдэд үзүүлэх хөнгөлөлтүүд

 • 800 оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлнө.

   

 • 750-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс 50 хувь хөнгөлнө.

   

 • 700-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс 20 хувь хөнгөлнө.

   

 • 650-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсын сургалтын төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө

   

 • Их Засаг Лицей сургуулийн төгсөгчдийг эхний жилийн сургалтын төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө

   

 • Нэг хичээлийн жилд А дүнтэй суралцвал дараагийн жилийн сургалтын төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө

   

 • Хоёр хичээлийн жилд А дүнтэй суралцвал дараагийн нэг жилийн сургалтын төлбөрөөс 15 хувь хөнгөлнө

   

 • Гурван хичээлийн жилд А дүнтэй суралцвал Чингис хааны нэрэмжит тэтгэлэг олгоно. /тухайн хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрөөс 30 хувь хөнгөлнө./

   

 • 11-р ангиа А үнэлгээтэй төгссөн болон бүтэн өнчин хүүхдийн эхний жилийн оюутны байрны төлбөрийг 10 хувь хөнгөлнө.

   

 • Оюутны дотуур байранд амьдардаг оюутан нэг улирал А дүнтэй суралцвал 2-р улирлын байрны төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө