Их засаг олон улсын их сургуулийн дүрмийн 45 дугаар зүйлийн 45.9-д заасны дагуу 2000онд үндэслэн Оюутны гүйцэтгэх хороог байгуулан ажиллаж байна.

Оюутны гүйцэтгэх хорооны зорилго нь Их Засаг Олон Улсын Их сургуултийн ёс зүйн дүрмийг чандлан сахиж,оюутнуудын үзэл бодол санал санаачлагыг дэмжин, удирдлагуудтай холбох гүүр нь болж, оюутныг оюутнаар нь удирдах филсофийг ухаарч, их сургуулийнхаа хөгжил цэцэглэлд хувь нэмэр оруулах зорилготой байгууллага юм.

2013-2014 оны хичээлийн жилд сонгуульт гишүүнчлэлийг шинэчлэн зохион байгуулж, бүрэлдэхүүний 4 сургуулийн төлөөллийг оруулж, үндсэн 24 гишүүнтэй энэ хичээлийн жилд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Оюутны гүйцэтгэх хорооны 24 гишүүний танилцуулага

 • Тэргүүн З.Баяннэмэх /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 253- р бүлэг /
 • Дэд дарга М.Бөхбат /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 253- р бүлэг /
 • Зөвлөх гишүүн  Х.Оюун-Эрдэнэ /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 450- р бүлэг /
 • Зөвлөх гишүүн  Х.Мөнхсайхан /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 450- р бүлэг /
 • Зөвлөх гишүүн  Төгөлдөр /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 448- р бүлэг /
 • Зөвлөх гишүүн  Г.Ганчимэг /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 448- р бүлэг /
 • Зөвлөх гишүүн Д.Тэгшжаргал /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 446- р бүлэг /
 • Зөвлөх гишүүн  Ж.Нямсүрэн /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 446- р бүлэг /
 • Н.Баасансүрэн /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 348- р бүлэг /
 • Г.Отгонбаяр /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 253- р бүлэг /
 • Оюун-болор /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 241- р бүлэг /
 • Ц.Пүрэвцэдэв /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 242 – р бүлэг /
 • Ш.Мягмаржав /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 242 – р бүлэг /
 • А.Эрдэнэболд /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 240 – р бүлэг /
 • М.Мөнгөншагай /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 254 – р бүлэг /
 • Н.Намируун /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 154 – р бүлэг /
 • П.Цэнддорж /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 154 – р бүлэг /
 • Ж.Галхүү /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 154 – р бүлэг /
 • Б.Батцэцэг /Эдийн Засаг Нягтлан бодох бүртгэлийн сургуулийн 250 – р бүлэг /
 • Ч.Энхжин /Чингис Соосэ Олон Улсын Харилцааны сургуулийн 333-р бүлэг/
 • Б.Золзаяа /Чингис Соосэ Олон Улсын Харилцааны сургуулийн 237-р бүлэг/
 • Г.Ундармаа /Чингис Соосэ Олон Улсын Харилцааны сургуулийн 236-р бүлэг/
 • Т.Гоёлмаа /Чингис Соосэ Олон Улсын Харилцааны сургуулийн 132-р бүлэг/
 • А.Одонтунгалаг /Чингис Соосэ Олон Улсын Харилцааны сургуулийн 132-р бүлэг/
 • У.Намуунзул /Чингис Соосэ Олон Улсын Харилцааны сургуулийн 134-р бүлэг/
 • Э.Хичээнгүй /Чингис Соосэ Олон Улсын Харилцааны сургуулийн 134-р бүлэг/
 • Э.Галхүү /Чингис Соосэ Олон Улсын Харилцааны сургуулийн 135-р бүлэг/
 • Ц.Бадамдорж /Чингис Соосэ Олон Улсын Харилцааны сургуулийн 135-р бүлэг/
 • Г.Жүгдэр /Жэсан Чингис Хаан Гадаад Харилцааны сургуулийн 257-р бүлэг /
 • Э.Энхзул /Жэсан Чингис Хаан Гадаад Харилцааны сургуулийн 257-р бүлэг /