Их засаг Олон улсын их сургуулийн VI-Бага олимп/

Их засаг Олон улсын их сургуулийн VI-Бага олимп/