Итгэл сургалтын төв үйл ажиллагаа эхэллээ

 Их Засаг  ОУИС-ийн СЭЗС -ийн Санхүү-Банкны эдийн засаг мэргэжлийг сурталчлах өдрүүдийн хүрээнд  тус сургуулийн  дэргэдэх "ИТГЭЛ " сургалтын банк үйл ажиллагаа явуулж эхэллээ. "ИТГЭЛ" сургалтын банкны зорилго нь СБЭЗ-ийн мэргэжлийн оюутнууд онолоор авсан мэдлэгээ практиктай холбох, дадлагын хүрээнд сурсан мэдсэнээ тайлагнах, бататгах зорилготой бөгөөд харилцах данс нээх, хадгаламж нээх, зээл олгох  зэрэг  бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлж байна.

 

121579993_782669215650434_2210997632660415217_n.jpg

121692321_3557026917715183_1090772973257103933_n.jpg

121693411_2735498383390102_1135590892210860243_n.jpg

121998302_1024213354760093_6654728818351687402_n.jpg

122011798_1208349886193591_6061376514924301567_n.jpg

122034356_801156417378369_1914304512314779259_n.jpg

122045829_3276776012358081_2765461932160065617_n.jpg

122066666_690080048598868_6498787929645116919_n.jpg