ИЗОУИС-ийн II ЦОГЦОЛБОРЫН НОМЫН САНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ИЗОУИС-ийн II цогцоборын номын сан нь 18,123 төрлийн 65,724 ширхэг номтой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Номын сан нь 100 уншигчийн суудалтай. Үүнд:

Ном товхимолоо электрон хэлбэрээр унших хэсэг

Untitled-1.jpg

Дорно дахины уламжлалаар засаж тохижуулсан уншлагын хэсэг

1.jpg Бүлэг хамт олноороо хичээл хийх хэсэг:

2.jpg

Чимээгүй уншлагын хэсэг

3.jpg

Бичиг хэргийн хэсэг

4.jpg

Өдөрт 100 гаруй уншигчдад 160 гаруй номоор үйлчилдэг. Гадаад болон сурах бичгүүд эрдэм шинжилгээ, гадаад монгол сэтгүүл, өдөр дутмын болон тогтмол хэвлэлийн булантай. Номын сангийн үйл ажиллгагаа нь номын сангийн зөвлөлийн гишүүдийн хамтын үйл ажиллагаанд тулгуурлаж явагддаг.

Номын сангийн зөвлөлийн танилцуулга

5.jpg

ИЗОУИС-ийн Чингис Соосэ цогцолборын Номын сангийн зөвлөл нь 2017 оны 9 сарын 5-аас үйл ажиллгаагаа явуулж эхэлсэн. Манай зөвлөл нь нэг ахлагч оюутан, 22 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагааагаа явуулж байна. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Санхүү эдийн засгийн 10 оюутан, Чингис Соосэ сургуулийн 11 оюутан тус тус ажиллаж байна.