Нийслэлийн олимпиад-2018 элсэлтийн ерөнхий шалгалтын их сунгаа