Үзүүлэх шүүх хуралдаан боллоо

   Их Засаг Хууль Зүйн Сургуулийн дэргэд  оюутны үүсгэл санаачлагын 10 гаруй клуб үйл ажиллагаа явуулдагаас   Их Засаг ХЗС,  Клиник сургалтын төв  хамтран Эрүүгийн хэргийн үзүүлэх шүүх хурал,Иргэний хэргийн үзүүлэх шүүх хурал, Захиргааны эрхийн үзүүлэх шүүх хурлыг 14 хоногт нэг удаа зохион байгуулдаг .

121046849_1020788655053347_2940683096636760219_o.jpg

120893611_1020788638386682_2252396293004817192_o.jpg

120903073_1020788628386683_7389449170002424542_o.jpg

120904102_1020788445053368_185048227243382933_o (1).jpg

121006009_1020788538386692_6942275759499780285_o.jpg

121062675_1020788448386701_3030659188896176692_o.jpg

121074204_1020788555053357_4001357214688271068_o.jpg

121089020_1020788531720026_8556862198494306422_o.jpg

Энэ удаад Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх  эрх зүйн хичээлийн хүрээнд  Эрх зүйн

 3 –р күрсийн оюутнуудад эрх зүйн практик мэдлэг олгох зорилгоор үзүүлэх  шүүх хурлыг зохион байгууллаа. Тус үзүүлэх шүүх хурлын шүүгчээр багш нар, шүүгдэгч ,өмгөөлөгч, гэрчээр  3-р күрсийн  оюутнууд  оролцлоо.