БИД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТЭД НИЙЦСЭН, ЧАДВАРЛАГ БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛТГЭНЭ.

НИЙТ ОЮУТАН СУРАГЧ

НИЙТ ТӨГСӨГЧИД

МАГИСТР

ДОКТОР

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Тус сургуулийн удирдлагын багт захирал, ардын боловсролын тэргүүний ажилтан Д.Даваадорж, Декан А.Ууганчимэг, оюутан хариуцсан багш Б.Энхболд, захиралын туслах Б.Батцэцэг нар ажиллаж байна. Нийт 30 багш ажиллаж байгаагаас 18 нь Англи, Солонгос, БНХАУ – ын гадаадын мэргэжилтэн багш нар байна.