БИД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТЭД НИЙЦСЭН, ЧАДВАРЛАГ БОЛОВСОН ХҮЧИНГ БЭЛТГЭНЭ.

НИЙТ ОЮУТАН СУРАГЧ

НИЙТ ТӨГСӨГЧИД

МАГИСТР

ДОКТОР

БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Их Засаг- Олон улсын их сургуулийн Санхүү Эдийн засгийн сургууль нь Санхүү Эдийн Засгийн хөтөлбөрийн багийн бүрэлдэхүүнд 29 багштай 30% доктор зэрэгтэй 70% магистр зэрэгтэй багш нар ажиллаж байна.