ДҮРСЛЭХ УРЛАГ ДИЗАЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

БИД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТЭД НИЙЦСЭН, ЧАДВАРЛАГ БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛТГЭНЭ.

Захирлын мэндчилгээ

Их засаг ОУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль болох Хууль зүйн сургуулийн эрдэмтэн багш нар, оюунлаг оюутан залуучууд та бүхнийхээ сургалт хүмүүжлийн их үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье.

Түүхэн товчоо