ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ НЬ НИЙТ 8 БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛЬТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЯВУУЛЖ БАЙНА...

© 2017 ИХ ЗАСАГ ОЛОН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

УТАС: 70157768, 7015-7761, 7015-7765
info@ikhzasag.edu.mn
ЗАХИРГАА

Удирдах зөвлөлийн үндсэн зорилго нь сургуулийг зохион байгуулалт, санхүү, материаллаг баазын хувьд бэхжүүлэх, бодлого стратегийг тодорхойлох, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, удирдах ажилтны үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгч дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэхэд орших бөгөөд өөрөөр хэлбэл манай сургуулийн дэргэд сургуулийн эрдэм шинжилгээ, сургалтын агуулгыг тодорхойлогч байгууллага болох Эрдмийн зөвлөл, хичээл, сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах салбар Сургуулиудын захиргаа, Захиргааны зөвлөл, оюутан суралцагчдын эрх ашгийг хамгаалах Оюутны Парламент зэрэг байгууллагуудын үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн удирдаж, сургуулийн бодлого, зорилгыг төлөвлөх бүрэн эрх бүхий байгууллага юм. Боловсролын тухай багц хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан тогтоол, журам, зааварт зааснаар сургуулийн Удирдах зөвлөл нь үүсгэн байгуулагч, багш, суралцагч, эцэг, эх, төгсөгчдийн төлөөллөөс бүрдэх хамтын удирдлагын байгууллага юм.

Alea Smith

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Ariol Doe

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Emma Ross

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Victor Loda

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Alea Smith

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Ariol Doe

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Emma Ross

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Victor Loda

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Alea Smith

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Ariol Doe

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Emma Ross

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Victor Loda

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Alea Smith

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Ariol Doe

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Emma Ross

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Victor Loda

Software Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent tristique hendrerit ex ut laoreet.

Services

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Services

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Services

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus