Барилгын инженер

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Хөтөлбөрийн танилцуулга

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

 • Инженер технологийн асуудлыг шийдвэрлэхэд математик, байгалийн болон техникийн шинжлэх ухааны мэдлэгээ зохистой хэрэглэх.
 • Барилгын зураг төсөл зохиох болон, барилгын үйлдвэрлэл угсралт, ашиглалт, хяналт, технологи зохион байгуулалтын онолын суурь мэдлэгээ оновчтой хэрэглэх.
 • Инженерийн болон технологийн асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай үйлдвэрлэлийн болон лабораторийн тоног төхөөрөмжүүдийг сонгох, ажиллуулах, тэдгээрийн хэмжилтийн үр дүнг үнэлж дүгнэх.

ОЮУТНЫ ЧАДВАР

 • Туршилтыг төлөвлөх, гүйцэтгэх, тэдгээрийн үр дүнг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, тайлбар дүгнэлт гаргах
 • Инженер технологийн асуудлыг тодорхойлох, задлан шинжлэх, системтэй сэтгэн бодох, үр дүнтэй шийдвэрлэх
 • Бүтээлч, шинийг эрэлхийлэгч, байнга суралцагч, /мэргэжил дээшлүүлэх, ахицан түвшний/ цаг хугацааг төлөвлөх зэрэг хувь хүний ур чадварыг эзэмших, түүнийгээ батлан харуулах
 • Нийгмийн хариуцлага, мэргэжлийн ёс зүй, аливаа зүйлийг цаг хугацаанд нь чанартай, үр дүнтэй гүйцэтгэх, тасралтгүй сайжруулах хандлага төлөвшсөн байх
 • Үйл ажиллагааны хүрээнд бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэн харилцах, санаачлагатай, үр дүнтэй хамтран ажиллах
 • Ярианы болон бичгийн харилцааны хэлбэрүүдийг үр дүнтэй ашиглах, Англи хэл дээр бичигдсэн мэргэжлийн баримт, зохиол бүтээлийг ашиглах, хэрэглэх

ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

 • Дэлхийн даяарчлал, эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн хэрэгцээг мэдэрч барилгын салбарын үйлдвэрлэлийн технологийг хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэхэд оновчтой сонгон хэрэглэх
 • Инженерийн шийдлийн нийгэм, байгаль орчин, байгууллага, бизнесийн хүрээнд үзүүлэх үр нөлөөг ойлгох, түүнд дүн шинжилгээ хийх
 • Нийгэм болон бизнесийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн барилгын үйлдвэрлэл, хөгжлийн үйл ажиллагааг төлөвлөн загварчлах, туршиж судлах, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцоолон хэрэгжүүлэх

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Мэргэжлийн удиртгал,
 • Дүрслэх геометр,
 • Онолын механик
 • Материалын эсэргүүцэл,
 • Барилгын зураг зүй
 • Барилгын материал ,
 • Барилгын машин, тоног төхөөрөмж
 • Инженер геодези,
 • Байгууламжийн сорил шинжилгээ 1,
 • Харимхай ба налархайн онол,
 • Зураг төслийн автоматжуулалт/Autocad/

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Инженер геологи, геотехникийн судалгаа,
 • Архитектур I,
 • Архитектур II,
 • Барилгын механик I,
 • Хөрсний механик,
 • Байгууламжийн динамик ба тогтвор,
 • Барилгын процессын технологи,
 • Дулаан хангамж, агаар сэлгэлт
 • Барилгын буурь ба суурь I,
 • Ус хангамж, ариутгах татуурга,
 • Төмөр бетон бүтээц I,
 • Метал бүтээц I,
 • Төмөр бетон бүтээц II,
 • Метал бүтээц II
 • Барилга угсралтын технологи,
 • Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт I,
 • Мэргэжлийн Англи хэл,
 • Барилгын үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт II,
 • Модон ба хуванцар бүтээц,
 • Байгууламжийн сорил шинжилгээ 2

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

 • Хөтөлбөрийг өөрийн орны болон гадаад орнуудын зарим их, дээд сургуулийн “Барилгын инженер”-ийн хөтөлбөр, Үндэсний жишиг /загвар/, стандартын шаардлагуудад ойртуулах, нийцүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлж байна.“Барилгын инженер”-ийн хөтөлбөрөөр бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн нь мэргэжлээрээ улс орны төдийгүй олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлд ажиллах, ахисан түвшний /мэргэшил дээшлүүлэх, магистрын/ сургалтанд хамрагдах бүрэн боломжтой бакалаврын зэрэгтэй төгсдөг.
 • “Барилгын инженер”-ийн хөтөлбөрөөр бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн нь мэргэжлээрээ улс орны төдийгүй олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлд ажиллах, ахисан түвшний /мэргэшил дээшлүүлэх, магистрын/ сургалтанд хамрагдах бүрэн боломжтой бакалаврын зэрэгтэй төгсдөг.
 • Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн тул тус хөтөлбөрөөр төгсөгчийн диплом олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг.
 • Суралцагчдад Цогц боловсрол олгох хөтөлбөр нь “Барилгын инженер”-ийн хөтөлбөрийн онцлогийг тодорхойлно.
 • Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээтэй тул оюутнууд маань цалинтай дадлага хийх мөн төгсөөд ажлын байртай болох боломжтой / одоогоор төгсөгчдийн 85% нь ажлын байртай болсон байгаа/

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

Барилгын үйлдвэрлэлийн салбарт барилгын инженер, барилгын захиалагч, зураг төслийн салбарт зураг төслийн инженер, эрдэм шинжилгээ, хяналтын байгууллагын ажилтан, судлаач инженер, эрдэм шинжилгээний ажилтан, барилгын компаны ерөнхий инженер, талбайн инженерээр ажиллана.

ЭЕШ - 1

 • Математик 480
 • Физик 480

ЭЕШ - 2

 • Нийгэм 480
 • Англи хэл 480

Танд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn

линк