САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУРГУУЛЬ

БИД ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭРЭЛТЭД НИЙЦСЭН, ЧАДВАРЛАГ БОЛОВСОН ХҮЧИНГ БЭЛТГЭНЭ.

Захирлын мэндчилгээ

ИхзасагОлонулсынихсургуулийнСанхүүэдийнзасгийнсургуулийнхааүеүеийнтөгсөгчид, тэдний эцэг, эх, хамтран ажилладаг болон ажил олгогч байгууллагууд, ажилтан ажилчиддаа хамт олныхоо өмнөөс ажлын амжилт, эрүүл энх, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Санхүү эдийн засгийн сургууль нь 19 дэхь жилдээ сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж байна. Дэлхий нийтийг хамарсан хатуу сорилтын цаг үед сургалтыг тасралтгүй хэвийн зохион байгуулж ирлээ. Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөр Нягтлан бодох бүртгэл, Банк, Эдийн засаг/Гааль, татварын эдийн засаг/ хөтөлбөрүүдээ амжилттай магадлууллаа. Удахгүй батлагдах Боловсролын багц хуулийг хэрэгжүүлэх, цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх, Их засаг Олон улсын их сургуулийнхаа бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэх үйлсэд манай хамт олон хувь нэмрээ оруулан ажиллана.

Та бүхэнд ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсэн ерөөе.

Их Засаг Санхүү Эдийн засгийн сургуулийн захирал Б.Насан

Түүхэн товчоо

Их засагОлон улсын их сургуулийн Санхүү эдийн засгийн сургууль нь 2002 оны 09 дүгээрсард ИЗОУИС-ийн6-р факультетаднягтланбодохбүртгэлийнангийгнээснээрүндэссуурьнь тавигдсан. Улмаар 2006-2007 оныхичээлийнжилээс ИЗОУИС-ийнбүрэлдэхүүнсургуульболонөргөжсөн.Эдийн засаг, нягтланбодохбүртгэлийнсургуульнэртэйгээрБизнесийн удирдлага Нягтланбодохбүртгэл, Гааль, татварын эдийн засаг, Банкныэдийнзасаг, Хүний нөөцийн менежмент хөтөлбөрүүдээр мэргэжилтэйболовсонхүчинбэлтгэхажлыгэрхлэнгүйцэтгэжирсэн.

Анхны захирлаар Л.Оюун, деканаар Ж.Бадамханд, курсхариуцсанбагшаар Б.Өнөрцэцэг, анхнытэнхимийнэрхлэгчээрдоктор /Ph.D./, дэд профессор, Д. Төмөрчөдөр нар ажиллаж байв. Үүнээс хойш 2014 оноосМонголудирдлагасанхүүэдийнзасгийнсургууль,2015 оноосСанхүүэдийнзасгийнсургуульнэртэйгээрсургалтхүмүүжлийнүйлажиллагааявуулжбайна.

Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөлөөр Нягтлан бодох бүртгэл, Банк, Эдийн засаг /Гааль, татварын эдийн засаг/ хөтөлбөрүүдээ амжилттай магадлуулсан.

Манай сургууль жил бүр зохион байгуулагддаг сургалт, хүмүүжил, олон нийтийн ажилд амжилттай оролцдогоос дурьдвал, ОЮУТНЫУРЛАГИЙНИХНААДАМ-д 2008, 2015 онуудадШилдгийншилдэг сургууль, СПОРТЫНИХНААДАМ-БАГАОЛИМП-ийн 2015, 2016, 2017 онуудын аварга, ИЗОУИС-ийн 2009, 2011, 2013 онуудынШилдэгсургуулиартустусшалгарчбайсантомоохонсалбарсургуулийннэгюм.

Багшлах боловсон хүчиний хувьд олон жил ажилласан дадлага туршлагатай багш нар сургалтхүмүүжлийнүйлажиллагаагааявуулжбайгаа ба захирал Б.Насан/магистр, дэд профессор /,  Хөтөлбөрийн удирдагчаар магистр, ахлах багш М.Дашдэлэг, деканаар магистр, ахлах багш Б.Даваадаш нар ажиллаж байна.

Сургуулийндэргэд“Нягтланбодогч-Оюутан”, “Залууэдийнзасагч”, “Залуусудлаач”, “Банкир”, “Customs-edu”, “Young life”зэрэгоюутнуудынсайндурынклуб, байгууллагуудажилладаг.МөнОюутныүйлчилгээнийтөв, Бүлэгаравтындарганарынзөвлөлүйлажиллагаагявууланоюутнуудынхүсэлсонирхолднийцсэнолонтөрлийнаргахэмжээзохионбайгуулдаг. ЭнэхугацаандМонголулсынтөрийнболонхувийнхэвшлийнажахуйнэгж, бизнесийнбайгууллагуудадхөдөлмөрэрхлэхшаардлагахангасаннийт 3800гаруймэргэжилтэнбэлтгээдбайна.

Холбообарих:

Улаанбаатархот, Сонгинохайрхандүүрэг, 27-рхороо, ЧингисСоосэцогцолбор, Санхүү эдийн засгийн сургууль

Шуудангийнхайрцаг: 349, Zip код-13381,

Цахимхуудас: www.ikhzasag.edu.mn

Утас: +976-70002297

Факс: +(976)-70002509

ДАВУУ ТАЛ, онцлог

Бизнесийн бүхий л салбарт төрийн болон хувийн хэвшлийн ААН байгууллагуудын маркетинг, менежментийн алба, санхүүгийн хэлтэс, банк бус санхүүгийн байгууллагад ажиллах чадвартай, өнөөгийн хөдөлмөрийн зах зээлд хамгийн их эрэлттэй бизнесийн эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, банк, даатгал, гааль татварын мэргэжилтэн бэлтгэдэг.

  • Мэргэжлийн болон суурь хичээлээс гадна нэмэлт хөтөлбөрийн дагуу бизнесийн англи хэл, компьютер эрх зүй хичээлүүдийг судалдаг.
  • Мэргэжлийн чиглэлээр зохион байгууллагдаж буй олимпиад, эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох боломжоор ханган, санхүүгийн тусламж дэмжлэг үзүүлдэг.
  • Оюутны үүсгэн санаачлагын байгууллагууд,клубуудыг дэмжиж ажилладаг. Тэдний үйл ажиллагаагаар дамжуулан оюутны бие даан ажиллах чадварыг хөгжүүлэх, танхимын сургалтаар олж авсан мэдлэгийг практикт хэрэглэх гүнзгийрүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, өөрсдийгөө хөгжүүлэх бүрэн боломжтой юм.
  • Төгсөгчдийн 80-аас дээш хувь нь ажлын байраар хангагдсан.