Бизнесийн удирдлага

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА

Хөтөлбөрийн танилцуулга

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

 • Мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай нийгэм болон хүмүүнлэгийн талаарх шинжлэх ухааны суурь мэдлэг
 • Байгууллагын санхүү удирдлагын талаар суурь мэдлэг
 • төлөвлөх зохион байгуулах, манлайлах, хянах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх мэдлэг
 • Мэргэжлийн англи хэлний мэдлэг

ОЮУТНЫ ЧАДВАР

 • Байгууллагын үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа өөрийн ажилд хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай үед хариуцлага хүлээх
 • Мэргэжлийн англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвар.
 • Харилцааны өндөр соёлтой, орчин үеийн техник хэрэгслийнг ашиглах чадвар
 • Багаар ажиллах
 • Удирдан зохион байгуулах
 • Мэдээлэл боловсруулах, шийдвэр гаргах
 • Хувийн болон төрийн байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагаа, гадаад орчинд санхүүгийн болон санхүүгийн бус шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, үнэлгээ өгөх

ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

 • Байгууллагын санхүү эдийн засгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, ажлын байранд мэргэжлийн түвшны хэмжээнд шударгаар хөдөлмөрлөх
 • Харилцагч, үйлчлүүлэгчид үйлчлэх, ёс суртахууны өндөр соёл
 • Хууль бус аливаа үйлдлээс ангид байх
 • Үйлчлүүлэгч иргэд болон хамтран ажиллагсдаа нийгмийн гарал, ёс заншил, арьс өнгө, нас, хүйсээр ялгаварлахгүй, нэр төрийг нь хүндэтгэж хандах
 • Байгууллагын болон үйлчлүүлэгчийн нууцыг чанд хадгалж, өөрөө шийдвэр гаргах эрхийг хүндэтгэн хүлээн, зөвшөөрөх

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Мэдлэгийн менежмент
 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
 • Бизнесийн англи хэл
 • Бизнесийн ёс зүй
 • Маркетингийн менежмент
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Бизнесийн статистик
 • Макро эдийн засаг-I
 • Төслийн менежмент
 • ДШНББ
 • Корпорацийн санхүү

 • Нийгмийн тухай мэдлэгСанхүүгийн менежмент

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Байгууллагын зан төлөв
 • Гүйцэтгэлийн менежмент
 • Стратегийн менежмент
 • Эрсдлийн менежмент
 • Өөрчлөлтийн менежмент
 • Зээлийн шинжилгээ
 • Хөгжлийн эдийн засаг
 • Удирдлагын зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 • Төрийн захиргааны менежмент
 • Олон улсын менежмент
 • Олон улсын худалдаа

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх шатанд ажиллах боломжтой мөн мэргэжлээ хөрвүүлэн ажиллах давуу талтай

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

Төслийн менежер, мэргэжилтэн, стратеги төлөвлөлтийн мэргэжилтэн, байгууллагын бүх шатны менежер, мэргэжилтэн, бизнесийн зөвлөх, үндсэн үйл ажиллагааны менежер, Хүний нөөцийн менежер, мэргэжилтэн г.м

ЭЕШ-1

 • Математик 480

ЭЕШ-2

 • Англи хэл 480

Танд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn

линк QR