Эдийн засаг

ЭДИЙН ЗАСАГ

Хөтөлбөрийн танилцуулга

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

 • Гааль, татварын байгууллагын үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай нийгэм, эдийн засаг болон менежмент зэрэг шинжлэх ухааны суурь мэдлэг
 • Эдийн засгийн суурь мэдлэг
 • Татварын байгууллагын бодлого, шинэчлэл, хөгжлийн хандлага, эдийн засаг менежментийн талаарх мэдлэг
 • Гаалийн байгууллагын бодлого, шинэчлэл, хөгжлийн хандлага, эдийн засаг менежментийн талаарх мэдлэг
 • Мэргэжлийн англи хэлний мэдлэг

ОЮУТНЫ ЧАДВАР

 • Шинийг эрэлхийлэх асуудал шийдвэрлэх, асуудлыг тодорхойлж шинэ санаа гаргах зураглах, боломжит хувилбарыг сонгож илэрхийлэн харуулах;
 • Шинжлэн судлах, шийдэл гаргах, таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан судалгаа, анализ хийж загварчилж баримт бичиг боловсруулах;
 • Системтэйгээр төлөвлөх мэргэжлийн сэтгэлгээгээр хандах хоорондоо хамааралтай зүйлсийг бүхлээр нь олж харах, харилцан хамаарлыг нь ойлгож, ач холбогдлоор нь ангилан чухал санаан дээр төвлөрч, харилцаа хамаарлыг нь шалгах харьцуулан сонгох;
 • Гадаад хэлээр харилцах: Англи, хэлийг мэргэжлийн түвшинд эзэмшсэн. Бусад 1-2 гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах чадварыг эзэмшсэн байх нь давуу тал болно.
 • Багаар ажиллах чадвар эзэмшсэн байх нь давуу тал болно.

ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

 • Орчин үеийн эдийн засгийн чиг хандлагын тухай үндсэн ойлголт, түүнийг ажил мэргэжилдээ болон харилцаанд зөв хэрэглэх
 • Харилцааны чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг олон талаас нь авч үзэх, илрүүлэх, эргэцүүлэн бодох чадвар эзэмшүүлэх
 • Шийдвэр гаргах ур чадвар эзэмшүүлэх
 • Аливаа зүйлд чин сэтгэлээсээ хандах зарчим
 • Харилцааны соёлыг төгс эзэмшиж, ёс зүйн хэм хэмжээнд суралцах

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Гаалийн түүх
 • Тогтолцоо
 • Татварын онол
 • Маркетингийн менежмент
 • Макро эдийн засаг-I
 • Микро эдийн засаг-I
 • Татварын менежмент

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Татварын бүртгэл Эконометрикc
 • Гаалийн мэдээллийн технологи
 • Гаалийн хяналт шалгалт
 • Гаалийн зөрчил хэрэг бүртгэл

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр юм.

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

 • Эдийн засагч
 • Гаалийн эдийн засагч
 • Татварын эдийн засагч
 • Эдийн засгийн шинжээч
 • Эдийн засгийн багш
 • Эдийн засгийн статистик шинжээч

ЭЕШ-1

 • Математик 480

ЭЕШ-2

 • Физик 480
 • Англи хэл 480

Танд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn

линк QR