График дизайн

Дотоод гадаадын банк, үүрэн телефон, хэвлэл мэдээллийн салбарууд болон вэйб сайт, хөгжүүлэлт, студи продакшин,бүх аж ахуй нэгжүүдэд ажиллах боломжтой.

ЭЕШ-1

  • Математик 440
  • Физик 440

ЭЕШ-2

  • Ур чадвар 480