Найруулах урлаг

Театрын найруулагч Киноны найруулагч Радио телевизийн найруулагч

ЭЕШ-1

Монгол хэл 440

Нийгэм 440

ЭЕШ-2

Ур чадвар 480