Нийгмийн эрүүл мэнд

Эрүүл ахуйн байцаагч, Нигмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, халдвар судлаач

ЭЕШ-1

  • Математик 480
  • Хими 480

ЭЕШ-2

  • Англи хэл 480