Нягтлан бодох бүртгэл

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

Хөтөлбөрийн танилцуулга

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай нийгэм, эдийн засаг болон менежмент, эрх зүй зэрэг шинжлэх ухаануудын суурь мэдлэг
 • Санхүүгийн суурь мэдлэг
 • Эдийн засгийн бодлого, шинэчлэл, хөгжлийн хандлага, эдийн засаг менежментийн талаарх мэдлэг
 • Мэргэжлийн англи хэлний мэдлэг


ОЮУТНЫ ЧАДВАР

 • Шинийг илэрхийлэх асуудал шийдвэрлэх чадвар асуудлыг тодорхойлж шинэ санаа гаргах зураглах боломжит хувилбарыг сонгож илэрхийлэн харуулах
 • Шинжлэн судлах, шийдэл гаргах таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан судалгаа, анализ хийж загварчилж баримт бичиг боловсруулах
 • Системтэйгээр төлөвлөх мэргэжлийн сэтгэлгээгээр хандах хоорондоо хамааралтай зүйлсийг бүхлээр нь олж харах, харилцан хамаарлыг нь ойлгож, ач холбогдлоор нь ангилан чухал санаан дээр төвлөрч, харилцаа хамаарлыг нь шалгах харьцуулан сонгох
 • Гадаад хэлээр харилцах : Англи хэлийг мэргэжлийн өндөр түвшинд эзэмшсэн. Бусад 1-2 гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах чадварыг бүрэн эзэмшсэн байх шаардлагатай

ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

 • Даяарчлалын үеийн санхүүгийн хөгжил, чиг хандлагын тухай үндсэн ойлголт, түүнийг ажил мэргэжилдээ болон харилцаанд зөв хэрэглэх
 • Хүмүүстэй харилцаа тогтоох чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг олон талаас нь авч үзэх, илрүүлэх, эргэцүүлэн бодох чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг шийдэх чадвар эзэмшүүлэх
 • Үйлчлүүлэгч тэдний ар гэрийнхэнтэй харилцах чадвар эзэмшүүлэх
 • Аливаа юманд чин сэтгэлээсээ хандах зарчим
 • Мэргэжлийн мөн чанарыг ойлгож эмчлүүлэгчдэд туслах гэсэн эрмэлзлэлийг бий болгох
 • Харилцааны соёлыг төгс эзэмшиж, ёс зүйн хэм хэмжээнээс суралцах
 • Бусадтай чин сэтгэлээсээ зөв боловсон эелдэг харьцах, хүндэтгэл үзүүлэх
 • Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх салбар нэгж, удирдлага

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс
 • Мөнгө санхүүгийн үндэс
 • Статистикийн онол
 • Микро эдийн засаг-II
 • Санхүү бүртгэл-I
 • Бизнесийн англи хэл-I
 • Мэргэжлийн ёс зүй
 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
 • Өртгийн менежмент-I
 • Макро эдийн засаг-I
 • ДШНББ-I

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Удирдлагын бүртгэл
 • Эконометрикc
 • Макро эдийн засаг-II
 • ДШНББ-II
 • Өртгийн менежмент-II
 • Санхүүгийн тайлан шинжилгээ
 • НББ цогц бодлого
 • Бүртгэл мэдээллийн систем
 • Татварын бүртгэл
 • НББ-ийн олон улсын стандарт
 • Төсөвт байгууллагын НББ
 • Ахисан түвшний НББ
 • Санхүү бүртгэл-II

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөр юм.

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

 • Эдийн засагч, Гаалийн эдийн засагч, Татварын эдийн засагч, Эдийн засгийн шинжээч, Эдийн засгийн багш, Эдийн засгийн статистик шинжээч г.м.
 • Санхүүгийн албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч, ахлах нягтлан бодогч, тооцооны нягтлан бодогч, банк, банк бус, аж ахуйн нэгж байгууллагад дотоод аудитор өртгийн удирдлага, төлөвлөлт, төсөвлөлтийн болон татварын нягтлан бодогч, татварын зөвлөх, компаниудад татварын зөвлөх.

ЭЕШ-1

 • Математик 480

ЭЕШ-2

 • Нийгэм 480
 • Англи хэл 480

МатематикМонгол хэлФизикХимиБиологиНийгмийн тухай мэдлэгАнгли хэлОрос хэлГазарзүйМонголын түүнд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn

линк QR