Олон улсын харилцаа

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА

Хөтөлбөрийн танилцуулга

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

 • Гадаад улс оронтой харилцаа холбоо бүхий байгууллагын үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай түүх нийгэм, эдийн засаг болон менежмент зэрэг шинжлэх ухааны суурь мэдлэг
 • Олон улсын харилцааны суурь мэдлэг
 • Даяаршиж байгаа дэлхий дахинд болж буй үйл явцын талаарх мэдлэг
 • Улс орны гадаад дотоод бодлогын талаарх мэдлэг
 • Олон улсын шинэчлэл, хөгжлийн хандлага, улс төрийн харилцаа, эдийн засаг менежментийн талаарх мэдлэг
 • Мэргэжлийн англи хэлний мэдлэг

ОЮУТНЫ ЧАДВАР

 • Шинийг эрэлхийлэх, асуудал шийдвэрлэх, асуудлыг тодорхойлж шинэ санаа гаргах зураглах, боломжит хувилбарыг сонгож илэрхийлэн харуулах;
 • Шинжлэн судлах, шийдэл гаргах, таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан судалгаа, анализ хийж загварчилж баримт бичиг боловсруулах;
 • Системтэйгээр төлөвлөх мэргэжлийн сэтгэлгээгээр хандах хоорондоо хамааралтай зүйлсийг бүхлээр нь олж харах, харилцан хамаарлыг нь ойлгож, ач холбогдлоор нь ангилан чухал санаан дээр төвлөрч, харилцаа хамаарлыг нь шалгах харьцуулан сонгох;
 • Олон улсын харилцаанд гарч буй тулгамдсан асуудлыг онолын үүднээс тайлбарлах
 • Гадаад хэлээр харилцах: Англи, хэлийг мэргэжлийн түвшинд эзэмшсэн, бусад 1-2 гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах чадварыг эзэмшсэн байх
 • Багаар ажиллах чадвар эзэмшсэн байх

ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

 • Орчин үеийн олон улсын харилцааны чиг хандлагын тухай үндсэн ойлголт, түүнийг ажил мэргэжилдээ болон гадаад харилцаанд зөв хэрэглэх
 • Харилцааны чадвар эзэмшүүлэх
 • Асуудлыг олон талаас нь авч үзэх, илрүүлэх, эргэцүүлэн бодох чадвар эзэмшүүлэх
 • Шийдвэр гаргах ур чадвар эзэмшүүлэх
 • Аливаа зүйлд чин сэтгэлээсээ хандах зарчим
 • Харилцааны соёлыг төгс эзэмшиж, ёс зүйн хэм хэмжээнд суралцах

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Бүс нутаг судлалын үндэс
 • Дэлхийн эдийн засаг
 • Монгол улсын гадаад бодлого, дипломатын түүх
 • Монгол улсын гадаад бодлогын үндэс
 • Монгол улсын эдийн засгийн гадаад харилцаа
 • Олон улсын харилцааны түүх
 • Олон улсын эрх зүй

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • АНУ-ын гадаад бодлого
 • БНХАУ-ын гадаад бодлого
 • Геополитикийн үндэс
 • Дипломат ба консулын алба
 • Дипломат баримт бичиг боловсруулалт
 • Их гүрнүүдийн гадаад бодлого ба Монгол улс
 • Олон улсын байгууллага, олон талт яриа хэлэлцээ
 • Олон улсын тулгамдсан асуудлууд
 • Олон улсын хөрөнгө оруулалт
 • ОХУ-ын гадаад бодлого
 • Төрийн ёслол, аюулгүй байдал
 • Улс төр эдийн засгийн глобалчлал
 • Хурлын дипломат ажиллагаа

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

Монгол улсын гадаад бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, олон улсын харилцааны нөхцөл байдалд дүн шин шинжилгээ, үнэлэлт дүгнэлт өгч чадахуйц мэдлэг чадвартай, олон улсын улс төр, эдийн засаг, эрх зүйн харилцааны чиглэлээр мэргэшсэн, гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй гадаад харилцааны салбарт ажиллах чадвар, дадал эзэмшсэн олон улсын харилцааны мэргэжилтэн болно.

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

 • Элчин сайд
 • Газрын захирал
 • Газрын дэд захирал
 • Хэлтсийн дарга
 • Тасгийн дарга
 • Зөвлөх
 • Атташе
 • Элчин зөвлөх
 • Цэргийн атташе
 • Ерөнхий консул
 • Консул
 • Дэд консул
 • Консулын төлөөлөгч
 • Гадаад харилцааны мэргэжилтэн
 • Олон улсын харилцаа судлаач
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтан
 • Төслийн ажилтан
 • Багш, Судлаач багш

ЭЕШ - 1

 • Математик 480
 • Нийгэм 480

ЭЕШ - 2

 • Түүх 480
 • Монгол хэл 480

Танд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn

линк