Сэтгүүл зүй

СЭТГҮҮЛЧ

Хөтөлбөрийн танилцуулга

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

 • Сэтгүүл зүйн салбарын талаарх үзэл баримтлал
 • чиглэл ёс зүйн тухай ойлголт
 • хэл шинжлэлийн талаарх мэдлэг

ОЮУТНЫ ЧАДВАР

Олон шинжлэх ухаан, өгөгдлийг судалж, үйл явдлыг дүрслэх чадвар, уншигчдын анхаарлыг татахуйц бичвэр бичих

ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

Нийгмийн хариуцлага, мэргэжлийн ёс зүй, аливаа зүйлийг цаг хугацаанд нь чанартай, үр дүнтэй гүйцэтгэх, тасралтгүй сайжруулах хандлага төлөвшүүлэх, Үйл ажиллагааны хүрээнд бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэн харилцах, санаачлагатай, үр дүнтэй хамтран ажиллах

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Гоо зүй
 • Гэрэлтүүлэг
 • Дорнын уран зохиол
 • Дэлхийн ба Монголын дүрслэх урлагийн түүх
 • Дэлхийн ба Монголын сэтгүүл зүйн түүх
 • Кино жүжгийн зохиолын онол
 • Нүүр хувиргалт
 • Радио телевизийн техник
 • Өрнө дахины уран зохиол
 • Фото зохиомж
 • Хөгжмийн боловсрол

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Найруулга зүй
 • Олон нийттэй харилцах чадвар
 • Орчуулгын онол дадлага
 • Радио сэтгүүл зүй
 • Редакторлох арга зүй
 • Сэтгүүл зүйн онол дадлага
 • Сэтгүүлчийн ёс зүй
 • Сэтгүүлчийн уран чадвар
 • Телевикийн сэтгүүл зүй
 • Фото сэтгүүл зүй
 • Хэвлэлийн сэтгүүл зүй
 • Шүүмж судлал
 • Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй
 • Ярианы уран чадвар

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

Хөтөлбөрийг өөрийн орны болон Үндэсний жишиг /загвар/, стандартын шаардлагуудад ойртуулах, нийцүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлж байна, Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн тул тус хөтөлбөрөөр төгсөгчийн диплом Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээтэй тул оюутнууд цалинтай дадлага хийж гүйцэтгэх, цаашлаад төгсөөд ажлын байртай болох боломжтой.

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

 • Телевизийн сэтгүүлч
 • сонины сэтгүүлч
 • FM радиогийн сэтгүүлч
 • Олон улсын сэтгүүлч

ЭЕШ-1

 • Монгол хэл 480
 • Нийгэм 480

ЭЕШ-2

 • Түүх 480
 • Англи хэл 480

Ур Чадвар: /"Сэтгүүлч мэргэжил сонгосон шалтгаан, мэргэжлийн онцлог" эсээ бичих

Танд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn

линк QR