Сэтгэл судлал

СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

Хөтөлбөрийн танилцуулга

ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ

Хүний дотоод ертөнц, сэтгэлзүйн онцлог, түүний үйл ажиллагааны сэдэл, сэтгэлгээний хэв маягийг ойлгох, тодорхойлох, сэтгэл хөдлөлийн тогтвортой байдал, өөрийгөө хянах, стресст тэсвэртэй байдлын тухай онолын ойлголт мэдлэг

ОЮУТНЫ ЧАДВАР

Аналитик сэтгэлгээ, оношлогоо хийж гүйцэтгэх, бүтээлч, харилцааны ур чадварыг эзэмшүүлнэ

ОЮУТНЫ ХАНДЛАГА

Нийгмийн хариуцлага, мэргэжлийн ёс зүй, аливаа зүйлийг цаг хугацаанд нь чанартай, үр дүнтэй гүйцэтгэх, тасралтгүй сайжруулах хандлага төлөвшүүлэх, Үйл ажиллагааны хүрээнд бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэн харилцах, санаачлагатай, үр дүнтэй хамтран ажиллах

МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Боловсролын сэтгэл судлал,
 • Тусгай хэрэгцээт боловсрол,
 • Ерөнхий дидактикийн үндэс,
 • Сургалтын онол арга зүй,
 • Хүүхдийн сэтгэл судлал,
 • Хүний хөгжлийн сэтгэл судлал,
 • Харилцааны сэтгэл судлал,
 • Ерөнхий сэтгэл судлал,
 • Боловсрол судлалын үндэс

МЭРГЭЖЛИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Нийгмийн сэтгэл судлал,
 • Сэтгэл судлалын түүх,
 • Бие хүний сэтгэл судлал,
 • Сэтгэл судлалын судалгааны арга зүй,
 • Бизнес рекламны сэтгэл судлал,
 • Сэтгэц оношлогоо,
 • Хуулийн сэтгэл судлал,
 • Спортын сэтгэл судлал,
 • Байгууллагын сэтгэл судлал,
 • Хөдөлмөрийн сэтгэл судлал,
 • Туршилтын сэтгэл судлал,
 • Удирдлагын сэтгэл судлал,
 • Сэтгэц физиологи,
 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө засал,
 • Клиник сэтгэл судлал,
 • Мэдрэлийн тогтолцооны анатоми физиологи

ХӨТӨЛБӨРИЙН ДАВУУ ТАЛ

Хөтөлбөрийг өөрийн орны болон Үндэсний жишиг /загвар/, стандартын шаардлагуудад ойртуулах, нийцүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлж байна, Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн тул тус хөтөлбөрөөр төгсөгчийн диплом Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээтэй тул оюутнууд цалинтай дадлага хийж гүйцэтгэх, цаашлаад төгсөөд ажлын байртай болох боломжтой

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

 • Сэтгэл судлал

ЭЕШ-1

 • Нийгэм судлал 480
 • Математик 480

ЭЕШ-2

 • Монгол хэл 480
 • Англи хэл 480

Ур Чадвар: /"Сэтгэл судлал мэргэжил сонгосон шалтгаан, мэргэжлийн онцлог" эсээ бичих

Танд туслах

Монгол Улс Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж, Их Засаг цогцолбор

info@ikhzasag.edu.mn

линк QR