Клиник сургалтын төв


Их Засаг ОУИС ХЗС Клиник сургалтын төвийн танилцуулга

Бидний зорилго

Мэргэжлийн багш нарын онол, практикийн сургалт зөвлөгөө,хяналтын хүрээнд оюутан суралцагчдаар иргэдэд хууль зүйн туслалцаа, судалгааны ажил эрхлүүлж хууль зүйн шинжлэх ухааны хөгжил, нийгмийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд тодорхой хувь нэмэр оруулах, мэргэжлийн чадвар дадал эзэмшсэн, хууль зүйн хандлага төлөвшилтэй судлаач мэргэжилтэн бэлтгэхэд эрхэм зорилго оршино.

Ерөнхий чиг үүрэг

1.Хууль зүйн зөвлөгөө

  • Хууль зүйн асуудлаар аман болон бичгийн хэлбэрээр зөвлөгөө тайлбар өгөх.
  • Өргөдөл, хүсэлт, нэхэмжлэл зэрэг хууль зүйн баримт бичгийг бүрдүүлэх
  • Төлбөрийн чадваргүй болон бага дунд орлоготой иргэдийн эрх, ашиг сонирхлыг шүүх болон төрийн бус байгууллагад төлөөлөх

2. Сургалт

  1. Эрдэм шинжилгээ ажил гүйцэтгэх
  2. Шүүхийн мэтгэлцээнд бэлтгэх
  3. Цогц боловсрол олгох

3. Цахим нөлөөлөл

  1. Мэдээлэл түгээх
  2. Зөвлөгөө хүргэх / Подкаст /

Эрхлэгч багш

А.Отгонзул

Зөвлөх багш нар

Их Засаг ОУИС-ийн ХЗС-ийн дэд профессор, МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгчГ. Нацагдорж

Хууль зүйн ухааны доктор, Их засаг ОУИС-ийн дэд профессор, МХХ-ны гишүүн өмгөөлөгч Г. Наранбаатар

Их Засаг ОУИС-ийн ХЗС-ийн ахлах багш, МХХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч С.Тэгшжаргал

Клиник сургалтын төвийн оюутан зөвлөлийн тэргүүн

Их Засаг ОУИС-ийн эрх зүйн 484-р бүлгийн оюутан Б.Анар

Клиник сургалтын төвийн гишүүд

Их Засаг ОУИС ХЗС эрх зүйн 404-р бүлгийн оюутан Д.Отгонбаяр

Их Засаг ОУИС ХЗС эрх зүйн 406-р бүлгийн оюутан Б.Манхан

Их Засаг ОУИС ХЗС эрх зүйн 409-р бүлгийн оюутан Э.Буяндэлгэр

Их Засаг ОУИС ХЗС эрх зүйн 405-р бүлгийн оюутан Г.Урангоо

Их Засаг ОУИС ХЗС эрх зүйн 482-р бүлгийн оюутан Б.Сарангоо

Их Засаг ОУИС ХЗС эрх зүйн 401-р бүлгийн оюутан Г.Төгөлдөр

Их Засаг ОУИС ХЗС эрх зүйн 483-р бүлгийн оюутан Г.Чин-Оюун

Их Засаг ОУИС ХЗС эрх зүйн 410-р бүлгийн оюутан Б.Нинжин

Их Засаг ОУИС ХЗС эрх зүйн 490-р бүлгийн оюутан О.Жанцандорж

Их Засаг ОУИС ХЗС эрх зүйн 401-р бүлгийн оюутан А.Гантөгс

ОЮУТНЫ КЛУБУУД

    Холбоосууд