ЗАЛУУ САНХҮҮЧИД


“ ЗАЛУУ САНХҮҮЧИД ” КЛУБЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Манай клуб нь 2006 онд анх Нягтлан Бодогчид” нэрээр үүсгэн байгуулагдаж, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж 2019 оны 10 сарын 6-ны өдрөөс “Залуу Санхүүчид” нэрээр шинэчлэн зохион байгуулагдсан бөгөөд 14 гишүүн, чиглүүлэгч 4 багш, нийт 18 хүнийбүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Клубын удирдагч багш нар:

Ч. Буяндалай /MBA/

Б. Өнөрцэцэг/MBA/

А. Бибиш/MBA/

Б. Мөнгөнтуяа/MBA/

Клубын дарга:

НББ-ийн 440-р бүлгийн оюутан О.Одончимэг

Үйл ажиллагааны зорилго: Оюутнуудын мэдлэг, ур чадварын хүрээг тэлж, орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх, чөлөөт цагийг зөвболовсон өнгөрүүлэх, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг таниулахад оршино.

Манай клуб нь:

Зар сурталчилгааны

Сургалт зохион байгуулалтын

Гадаад харилцааны

Youtube channel гэсэн 4 албатай.

ОЮУТНЫ КЛУБУУД

    Холбоосууд